MÀNG LỌC RO AQUALAST

Màng lọc RO Aqualast là bước đột phát trong Công nghệ RO bởi những ưu việt vượt trội của nó như: Tăng hiệu suất sử dụng nước. Ở Màng RO thông thường tỷ lệ thu hồi nước là 10l...

Xem thêm