Hotline: 0913.033.530 - 0988.882.956

MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH IRO 1.1

 1. Mã SP: iRO1.1 - KT - 6 cấp

  Giá cũ: 5.400.000₫

  Giá khuyến mại 4.050.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 2. Mã SP: iRO 1.1 - KT - 7 cấp

  Giá cũ: 5.200.000₫

  Giá khuyến mại 4.250.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại...Xem thêm

 3. Mã SP: iRO 1.1 - KT - 8 cấp

  Giá cũ: 5.550.000₫

  Giá khuyến mại 4.450.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 4. Mã SP: iROUV 1.1 - KT - 9 cấp

  Giá cũ: 6.700.000₫

  Giá khuyến mại 5.250.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 5. Copy of Mã SP: iROA 1.1 - KT - 9 cấp

  Giá cũ: 6.100.000₫

  Giá khuyến mại 4.750.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 6. Mã SP: iRO1.1 - IQ - 6 cấp

  Giá cũ: 6.150.000₫

  Giá khuyến mại 4.850.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 7. Mã SP: iRO1.1 - IQ - 7 cấp

  Giá cũ: 6.350.000₫

  Giá khuyến mại 5.000.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 8. Mã SP: iRO1.1 - IQ - 8 cấp

  Giá cũ: 6.550.000₫

  Giá khuyến mại 5.200.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 9. Mã SP: iRO1.1A - IQ - 9 cấp

  Giá cũ: 6.850.000₫

  Giá khuyến mại 5.500.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 10. Mã SP: iRO1.1UV - IQ - 9 cấp

  Giá cũ: 7.850.000₫

  Giá khuyến mại 6.000.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng