Hotline: 098. 121. 3121 0913.033.530

MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH IRO 1.1

 1. K6I-1

  Giá cũ: 5.400.000₫

  Giá khuyến mại 4.050.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 2. K7I-1

  Giá cũ: 5.600.000₫

  Giá khuyến mại 4.500.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại...Xem thêm

 3. K8I-1

  Giá cũ: 5.750.000₫

  Giá khuyến mại 4.600.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 4. K9I-1

  Giá cũ: 6.700.000₫

  Giá khuyến mại 5.400.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 5. K9I-1A

  Giá cũ: 6.100.000₫

  Giá khuyến mại 4.900.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 6. K6I-1 IQ

  Giá cũ: 6.150.000₫

  Giá khuyến mại 4.850.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 7. K7I -1 IQ

  Giá cũ: 6.350.000₫

  Giá khuyến mại 5.250.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 8. K8I-1 IQ

  Giá cũ: 6.550.000₫

  Giá khuyến mại 5.350.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 9. K9I-1A IQ

  Giá cũ: 6.850.000₫

  Giá khuyến mại 5.650.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 10. K9I-1 IQ

  Giá cũ: 7.470.000₫

  Giá khuyến mại 6.150.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng