Hotline: 0913.033.530 - 0988.882.956

MÁY LỌC NƯỚC GIA ĐÌNH

 1. Mã sản phẩm: sRO - KT - 6 cấp

  Giá cũ: 4.950.000₫

  Giá khuyến mại 3.700.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 2. Mã sản phẩm: sRO - KT - 7 cấp

  Giá cũ: 5.090.000₫

  Giá khuyến mại 3.900.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 3. Mã SP: iRO1.1 - KT - 6 cấp

  Giá cũ: 5.400.000₫

  Giá khuyến mại 4.050.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 4. Mã sản phẩm: sRO - KT - 8 cấp

  Giá cũ: 5.230.000₫

  Giá khuyến mại 4.100.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 5. Mã SP: iRO 1.1 - KT - 7 cấp

  Giá cũ: 5.200.000₫

  Giá khuyến mại 4.250.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại...Xem thêm

 6. Mã sản phẩm: sROA - KT - 9 cấp

  Giá cũ: 5.590.000₫

  Giá khuyến mại 4.400.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 7. Mã sản phẩm: sRO - IQ - 6 cấp

  Giá cũ: 5.700.000₫

  Giá khuyến mại 4.450.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 8. Mã SP: iRO 1.1 - KT - 8 cấp

  Giá cũ: 5.550.000₫

  Giá khuyến mại 4.450.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 9. Mã sản phẩm: sRO - IQ - 7 cấp

  Giá cũ: 5.840.000₫

  Giá khuyến mại 4.650.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 10. Copy of Mã SP: iROA 1.1 - KT - 9 cấp

  Giá cũ: 6.100.000₫

  Giá khuyến mại 4.750.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 11. Mã SP: iRO1.1 - IQ - 6 cấp

  Giá cũ: 6.150.000₫

  Giá khuyến mại 4.850.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 12. Mã sản phẩm: sRO - IQ - 8 cấp

  Giá cũ: 5.980.000₫

  Giá khuyến mại 4.850.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 13. Mã sản phẩm: sROUV - KT - 9 cấp

  Giá cũ: 6.200.000₫

  Giá khuyến mại 4.900.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 14. Mã SP: iRO1.1 - IQ - 7 cấp

  Giá cũ: 6.350.000₫

  Giá khuyến mại 5.000.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 15. Mã sản phẩm: sROA - IQ - 9 cấp

  Giá cũ: 6.340.000₫

  Giá khuyến mại 5.150.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 16. Mã SP: iRO1.1 - IQ - 8 cấp

  Giá cũ: 6.550.000₫

  Giá khuyến mại 5.200.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng