Hotline: 098. 121. 3121 0913.033.530

MÁY LỌC NƯỚC GIA ĐÌNH

 1. KSI60

  Giá cũ: 4.950.000₫

  Giá khuyến mại 3.700.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 2. K6I-1

  Giá cũ: 5.400.000₫

  Giá khuyến mại 4.050.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 3. Mã SP: eRO7

  Giá cũ: 4.600.000₫

  Giá khuyến mại 4.100.000₫

  1. Đạt chuẩn quốc gia về nước uống trực tiếp Vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt,...Xem thêm

 4. KSI70

  Giá cũ: 5.090.000₫

  Giá khuyến mại 4.100.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 5. KSI80

  Giá cũ: 5.230.000₫

  Giá khuyến mại 4.200.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 6. KSI60IQ

  Giá cũ: 5.700.000₫

  Giá khuyến mại 4.450.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 7. KSI90-A

  Giá cũ: 5.590.000₫

  Giá khuyến mại 4.500.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 8. K7I-1

  Giá cũ: 5.600.000₫

  Giá khuyến mại 4.500.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại...Xem thêm

 9. K8I-1

  Giá cũ: 5.750.000₫

  Giá khuyến mại 4.600.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 10. K6I-1 IQ

  Giá cũ: 6.150.000₫

  Giá khuyến mại 4.850.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 11. KSI70IQ

  Giá cũ: 5.840.000₫

  Giá khuyến mại 4.850.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 12. K9I-1A

  Giá cũ: 6.100.000₫

  Giá khuyến mại 4.900.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 13. KSI80IQ

  Giá cũ: 5.980.000₫

  Giá khuyến mại 4.950.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 14. uRO1.0

  Giá cũ: 5.900.000₫

  Giá khuyến mại 5.000.000₫

  1. Đạt chuẩn quốc gia về nước uống trực tiếp Vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, Viện SKNN&MT -...Xem thêm

 15. KSI90

  Giá cũ: 6.200.000₫

  Giá khuyến mại 5.000.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 16. K7I -1 IQ

  Giá cũ: 6.350.000₫

  Giá khuyến mại 5.250.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng