Hotline: 0913.033.530 - 0988.882.956

Máy lọc nước gia đình

 1. Máy thông minh iRO 6 cấp

  Giá cũ: 5.195.000₫

  Giá khuyến mại 4.160.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 2. Máy thông minh iRO 7 cấp

  Giá cũ: 5.285.000₫

  Giá khuyến mại 4.230.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 3. Máy thông minh iRO 8 cấp

  Giá cũ: 5.430.000₫

  Giá khuyến mại 4.350.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 4. Máy thông minh iRO 9 cấp

  Giá cũ: 6.395.000₫

  Giá khuyến mại 5.140.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 5. Máy thông minh iRO 1.1, 6 cấp

  Giá cũ: 5.195.000₫

  Giá khuyến mại 4.160.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 6. Máy thông minh iRO 1.1, 7 cấp

  Giá cũ: 5.285.000₫

  Giá khuyến mại 4.230.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại...Xem thêm

 7. Máy thông minh iRO 1.1, 8 cấp

  Giá cũ: 5.430.000₫

  Giá khuyến mại 4.350.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 8. Máy thông minh iRO 1.1, 9 cấp

  Giá cũ: 6.395.000₫

  Giá khuyến mại 5.240.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 9. Máy tiêu chuẩn sRO 6 cấp

  Giá cũ: 4.975.000₫

  Giá khuyến mại 4.080.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 10. Máy tiêu chuẩn sRO 7 cấp

  Giá cũ: 5.065.000₫

  Giá khuyến mại 4.150.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 11. Máy tiêu chuẩn sRO 8 cấp

  Giá cũ: 5.210.000₫

  Giá khuyến mại 4.270.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 12. Máy tiêu chuẩn sRO 9 cấp

  Giá cũ: 6.175.000₫

  Giá khuyến mại 5.060.000₫

  Ưu điểm vượt trội 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9% Amip,...Xem thêm

 13. Máy lọc nước tiêu chuẩn 6 cấp

  Giá cũ: 4.180.000₫

  Giá khuyến mại 3.430.000₫

  ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9%...Xem thêm

 14. Máy lọc nước tiêu chuẩn 7 cấp

  Giá cũ: 4.270.000₫

  Giá khuyến mại 3.500.000₫

  ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9%...Xem thêm

 15. Máy lọc nước tiêu chuẩn 8 cấp

  Giá cũ: 4.415.000₫

  Giá khuyến mại 3.620.000₫

  ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9%...Xem thêm

 16. Máy lọc nước tiêu chuẩn 9 cấp

  Giá cũ: 5.380.000₫

  Giá khuyến mại 4.410.000₫

  ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9%...Xem thêm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng