Hotline: 098. 121. 3121 0913.033.530

Máy lọc nước công nghiệp

 1. Hệ thống lọc công suất 150l/h

  0₫

  Ưu điểm vượt trội - Hệ thống RO tiêu chuẩn, 1 tầng lọc, công...Xem thêm

 2. Hệ thống lọc công suất 250l/h

  0₫

  Ưu điểm vượt trội - Hệ thống RO tiêu chuẩn, 1 tầng lọc, công...Xem thêm

 3. Hệ thống lọc công suất 500l/h

  0₫

  Ưu điểm vượt trội - Hệ thống RO tiêu chuẩn, 1 tầng lọc, công...Xem thêm

 4. Hệ thống lọc công suất 750l/h

  0₫

  Ưu điểm vượt trội - Hệ thống RO tiêu chuẩn, 1 tầng lọc, công...Xem thêm

 5. Hệ thống lọc công suất 1000l/h

  0₫

  Ưu điểm vượt trội - Hệ thống RO tiêu chuẩn, 1 tầng lọc,...Xem thêm

 6. Hệ thống lọc công suất 1500l/h

  0₫

  Ưu điểm vượt trội - Hệ thống RO tiêu chuẩn, 1 tầng lọc,...Xem thêm

 7. Hệ thống lọc công suất 2000l/h

  0₫

  Ưu điểm vượt trội - Hệ thống RO tiêu chuẩn, 1 tầng lọc,...Xem thêm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng