Hotline: 098. 121. 3121 0913.033.530

DÒNG MÁY TIÊU CHUẨN

 1. KT60

  Giá cũ: 4.180.000₫

  Giá khuyến mại 3.400.000₫

  ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9%...Xem thêm

 2. KT70

  Giá cũ: 4.270.000₫

  Giá khuyến mại 3.800.000₫

  ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9%...Xem thêm

 3. KT80

  Giá cũ: 4.860.000₫

  Giá khuyến mại 3.900.000₫

  ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9%...Xem thêm

 4. KT60 IQ

  Giá cũ: 5.150.000₫

  Giá khuyến mại 4.150.000₫

  ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9%...Xem thêm

 5. KT90-A

  Giá cũ: 5.220.000₫

  Giá khuyến mại 4.200.000₫

  ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9%...Xem thêm

 6. KT70IQ

  Giá cũ: 5.470.000₫

  Giá khuyến mại 4.550.000₫

  ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9%...Xem thêm

 7. KT80IQ

  Giá cũ: 5.610.000₫

  Giá khuyến mại 4.650.000₫

  ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9%...Xem thêm

 8. KT90

  Giá cũ: 5.830.000₫

  Giá khuyến mại 4.700.000₫

  ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9%...Xem thêm

 9. KT90IQ-A

  Giá cũ: 5.970.000₫

  Giá khuyến mại 4.950.000₫

  ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9%...Xem thêm

 10. KT90IQ

  Giá cũ: 6.580.000₫

  Giá khuyến mại 5.450.000₫

  ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI 1. Công nghệ lọc RO: có khả năng loại bỏ 99,9%...Xem thêm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng