Hotline: 098 121 3121 0913 033 530

Sản phẩm của Karofi tự hào đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai, được cấp chứng nhận bởi Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường - Bộ Y Tế
Để đạt được chứng nhận này, Khoa Phân tích kỹ thuật cao của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường - Bộ Y Tế đã tiến hành qua các bước:
 - Bước 1: Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm máy lọc nước Karofi, chuyển qua vận hành tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
 - Bước 2: Chuẩn bị mẫu đầu vào: Pha các mẫu đầu vào bổ sung các loại hóa chất, chất phóng xạ, vi khuẩn ở nồng độ cao hơn nhiều lần cho phép theo các chỉ tiêu của Quy chuẩn quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai. Phân tích mẫu đầu vào trước khi lọc.
 - Bước 3: Cho mẫu đầu vào qua máy lọc nước Karofi và lấy mẫu đầu ra. Phân tích mẫu đầu ra sau khi lọc theo các chỉ tiêu có trong mẫu đầu vào.
 - Bước 4: So sánh mẫu trước và sau lọc, đánh giá.
Chứng nhận:

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng