Hotline: 098. 121. 3121 0913.033.530

Cột lọc thô 2 cột

Còn hàng

Giá gốc: 9.800.000₫

Giá khuyến mại 8.200.000₫

Cột lọc thô 2 cột gồm: Cột lọc 1 (là vật liệu cát thạch anh) : Loại bỏ cặn bẩn lơ lửng có kích thước lớn trong nước như bùn đất, một số rong rêu, kim loại nặng, đã vôi.... Cột lọc 2 (Là vật liệu than hoạt tính): Loại bỏ Clo, clorine, chất hữu cơ dư thừa và các chất khí gây mùi trong nước Kích thước chiều cao: 85cm

Cột lọc thô 2 cột gồm: 

Cột lọc 1 (là vật liệu cát thạch anh) : Loại bỏ cặn bẩn lơ lửng có kích thước lớn trong nước  như bùn đất, một số rong rêu, kim loại nặng, đã vôi....

Cột lọc 2 (Là vật liệu than hoạt tính): Loại bỏ Clo, clorine, chất hữu cơ dư thừa và các chất khí gây mùi trong nước

Kích thước chiều cao: 85cm

Sản phẩm khác

Sale

Giá cũ: 5.600.000₫

Giá khuyến mại 4.300.000₫

Sale

Giá cũ: 5.880.000₫

Giá khuyến mại 4.400.000₫

Sale

Giá cũ: 6.240.000₫

Giá khuyến mại 4.700.000₫

Sale

Giá cũ: 6.870.000₫

Giá khuyến mại 5.000.000₫

Sale

Giá cũ: 6.350.000₫

Giá khuyến mại 5.000.000₫

Sale

Giá cũ: 6.650.000₫

Giá khuyến mại 5.050.000₫

Sale

Giá cũ: 6.950.000₫

Giá khuyến mại 5.300.000₫

Sale

Giá cũ: 7.670.000₫

Giá khuyến mại 5.650.000₫

Sale

Giá cũ: 7.360.000₫

Giá khuyến mại 5.450.000₫

Sale

Giá cũ: 7.810.000₫

Giá khuyến mại 5.700.000₫

Sale

Giá cũ: 8.010.000₫

Giá khuyến mại 5.850.000₫

Sale

Giá cũ: 8.630.000₫

Giá khuyến mại 6.250.000₫

Sale

Giá cũ: 7.540.000₫

Giá khuyến mại 5.650.000₫

Sale

Giá cũ: 7.890.000₫

Giá khuyến mại 5.900.000₫

Sale

Giá cũ: 8.510.000₫

Giá khuyến mại 6.250.000₫

Sale

Giá cũ: 8.540.000₫

Giá khuyến mại 6.200.000₫

Sale

Giá cũ: 9.090.000₫

Giá khuyến mại 6.500.000₫

Sale

Giá cũ: 9.690.000₫

Giá khuyến mại 6.800.000₫

Sale

Không sẵn có

Hết hàng